Енергоаудит

Енергетичний аудит – це технічне обстеження, аналіз економічності роботи систем енергогенерування та енергоспоживання з метою визначення можливої економії витрат енергоресурсів.
Завдання енергоаудиту полягає у визначенні джерел нераціональних енерговитрат і, виходячи з цього, – невиправданих фінансових втрат. Це дасть можливість розробити на основі техніко-економічного аналізу рекомендації щодо їх ліквідації; запропонувати програму з економії енергоресурсів і раціонального енергокористування; визначити черговість реалізації пропонованих заходів з техніко-економічним аналізом обсягів витрат і термінів окупності.

Дев’ятеро фахівців Інституту промислової екології мають сертифікати енергетичного аудитора України.

У 2008 р. Інститут отримав Свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту, яке було перевидано у 2012 р. На цей час ліцензування цього виду діяльності в Україні скасовано.

Свід-енергоаудита-1 Сертифікат-енергоаудит-Кіржнер Сертиф.-енергоаудит-Сігал
Сертифікат-енергоаудит-Логвин Падерно_Энергоауд
   Корінчук-К.О..-Св-во-підвищ  pavlyuk-audit

Інформація про наявні засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)

Назва і умовне
позначення ЗВТ
Основні метрологічні характеристики ЗВТ
Газоаналізатор
rbr-ecom-KD
NO

0 … 2000 ррм
D = ± 8 ррм  ( < 400 ррм )
d = ± 5%  ( >400 ррм )

CO

0 … 4000 ррм
D = ± 16 ррм
d = ± 5%

O2

0 … 21%
d = ± 5%

ТЕМПЕРАТУРА

0 … 999 °С
d = ± 2%

Газоаналізатор
ECOLINE 4000
NO

0 … 4000 ррм
D = ± 5 ррм  ( < 125 ррм)
d = ± 4%  ( >125 ррм)

CO

0 … 20000 ррм
D = ± 10 ррм
d = ± 4%

O2

0 … 25%
d = ± 0,1%

ТЕМПЕРАТУРА

-10 … 1000 °С
d = ± 0,3%

PH метр GPHR 1400
Digital-pH-mV
(Redox)-Meter
0 … 14  pH
d = ± 0,02 pH ± 1 Digit
mV= ± 0,2% v mV  ± 1 Digit
Пірометр високотемпературний
DT-8867Н
ТЕМПЕРАТУРА

-50 … 50 °С
D = ± 3 °С

ТЕМПЕРАТУРА

20 … 500 °С
d = ± 1%

Тепловізор ТІ-160 Від -20°С до 1200°С
Вимірювальний комплекс
Triton 6004ТС
16-ть каналів для термопар від 0°С до 1000°С
Комплект багатофункційного приладу
testo 435-4
Диференційний тиск

-25 … 25 мБар
D=± 0,02 мБар

Швидкість

0 … 20 м/с
D = ± 0,03 м/с
d = ± 4%

Вологість

0 … 100%
d = ± 2%