Зниження викидів

ТЕХНОЛОГІЇ ЗНИЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ

Інститут промислової екології пропонує розробки, призначені для зниження промислових викидів, у тому числі для задоволення вимог Директив Європейського парламенту та Ради 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) та 2001/80/ЄC про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок.

 • Комбінована технологія для зниження утворення оксидів азоту, газоочистки і утилізації теплоти відхідних газів паливоспалювального обладнання. Детальніше >>>
 • Модернізовані подові пальники з підвищеним ККД і зниженим утворенням оксидів азоту для котлів продуктивністю до 10 Гкал/год. Детальніше >>>
 • Технологія підвищення ККД котлів з одночасним зниженням утворення оксидів азоту шляхом інтенсифікації топкового теплообміну з використанням вторинних випромінювачів. Детальніше >>>
 • Технологія рециркуляції відпрацьованих газів в повітря і паливо для зниження утворення оксидів азоту. Детальніше >>>
 • Пальники двостадійного спалювання зі зниженим утворенням оксидів азоту для котлів типу ПТВМ, ГМ і ін. Детальніше >>>
 • Пальники для спалювання біогазу.
 • Скрубери тонкого очищення від пилу в промисловості та енергетиці. Детальніше >>>
 • Системи золоуловлювання для промислових і опалювальних котлів.
 • Системи пилоочищення для технологічних процесів з уловлюванням і поверненням матеріалу в цикл.
 • Технологія нейтралізації викидів парів органічних речовин, в тому числі з використанням енергопотенціалу речовин, які нейтралізуються.

ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Інститут промислової екології займається питаннями, пов’язаними з глобальною зміною клімату, скороченням викидів парникових газів та Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН).

 • Підготовка проектів зі скорочення викидів парникових газів за рахунок економії палива в результаті реконструкції енергообладнання та теплових мереж комунальної теплоенергетики та електроенергетики, а також промислових підприємств.
 • Підготовка установок комунальної теплоенергетики та електроенергетики, а також промислових підприємств, до участі у системі торгівлі викидами парникових газів згідно Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про впровадження системи торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів. Детальніше >>>
 • Моніторинг викидів парникових газів установками комунальної теплоенергетики та електроенергетики, а також промислових підприємств.