Проекти

Проекти та розробки в галузі промисловості

Інститутом виконаний великий обсяг робіт по розробці та впровадженню технологій зниження енерговитрат та скорочення викидів токсичних речовин та парникових газів у довкілля в процесах виробництва теплової енергії.

Серед розробок Інституту нові технології та обладнання для зниження утворення оксидів азоту в процесах спалювання палив вдвічі з можливістю подальшого доочищення; для зниження викидів оксидів сірки вдвічі напівсухим методом; циклофільтри, в тому числі з можливістю вбудованого рукавного фільтру, для очищення від пилу з коефіцієнтом 99,9%; технології допалення органічних речовин у вентиляційних викидах; водогрійні котли нового покоління (0,63 і 2,0 МВт); утилізатори теплоти, повітряпідігрівачі; модернізовані подові випромінюючі газові пальники; інтенсифікація топкового теплообміну; вдосконалення технології сміттєспалювання; скорочення викидів токсичних речовин та парникових газів у навколишнє середовище; зниження енерговитрат в процесі виробництва теплової енергії, тощо. Деякі з вказаних технологій та обладнання розроблені та впроваджуються спільно з Інститутами Газу та Технічної теплофізики НАН України, Європейським Інститутом санування, безпеки, страхування, обладнання та засобів для захисту довкілля (SVT e.V., м. Саарбрюкен, Німеччина), компаніями E3 International (США), E-Energy group (Литва), а також з колегами у Росії та Білорусії.

Ряд розробок Інституту були рекомендовані Мінжитлокомунгоспом (Мінбудом) України та впроваджені в системах муніципального теплопостачання міст Києва, Житомира, Вінниці, Сум, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова, Луганська, Сімферополя, Ялти, Севастополя, Горлівки, Хмельницького, тощо. Крім того, розробки Інституту впроваджені на промислових підприємствах Київської, Волинської, Вінницької, Чернівецької, Харківської, Чернігівської, Львівської, Донецької та Хмельницької областей, а також Росії, Білорусії та Литви.

Проекти та розробки в галузі промисловості:

 1. Розробка технічної та робочої документації на водогрійний водотрубний котел потужністю 2 МВт. 2002-2003.
 2. Розробка технічної та робочої документації на водогрійний котел продуктивністю 0,63 МВт. 2004-2005.
 3. Розробка елементів конструкції водогрійного водотрубного котла продуктивністю 1 МВт. 2003-2004.
 4. Розробка комплекту конструкторської документації подового модернізованого пальника до котла ТВГ-1,5. 2004-2005.
 5. Розробка та передача документації для випуску пальника газового багатосоплового неповного попереднього змішення. 2008.
 6. Доробка і передача конструкторської документації на пальник газовий подовий типу МПІГ продуктивністю 2 МВт. 2008.
 7. Розробка технічної і робочої документації на теплоутилізатор до водогрійного котла КВВ-2,0ГН. 2005-2008.
 1. Дослідження ефективності роботи теплообмінних поверхонь для енергетичних установок. 2006.
 1. Розробка, авторський супровід виготовлення і монтажу, пусконалагодження та введення в експлуатацію теплоутилізаційної установки до котла ТВГ-8 котельні по вул. Белова, 6, м. Чернігів. 2007-2008.
 2. Доробка і передача конструкторської документації на устаткування для зниження викидів СО2 за рахунок економії палива: теплоутилізаційна установка на 15000 м3/год газів, що відходять. 2008-2009.
 3. Розробка, виготовлення, пусконалагодження і введення в експлуатацію контактної теплоутилізаційної газоочисної установки до котла на газі з об’ємом газів, що відходять, до 15000 м3/год. 2005-2006.
 4. Модернізація котла ПТВМ-50 з встановленням додаткового подового пальника для підвищення продуктивності котла. 2008-2009.
 5. Доробка конструкції, виготовлення і шеф-монтаж додаткового подового пальника в котлі ПТВМ-100. 2006-2009.
 6. Доробка конструкції, виготовлення і шеф-монтаж додаткового подового пальника в котлі ПТВМ-50. 2006-2009.

Зокрема в галузі пилозолоочищення:

 1. Виготовлення та поставка чотирьох відцентрових фільтрів ЦФ2-6-20 (аспірація цементних млинів). 2011 – 2012.
 2. Розробка технічних рішень по модернізації системи аспірації вентиляційних викидів УСТК-4 Авдіївського коксохімічного заводу». 2012.
 3. Розробка, виготовлення та поставка двох циклофільтрів ЦкФ-4 (аспірація технологічної лінії друку шпалер).. 2012 – 2013.
 4. Розробка ескізної документації на виготовлення двох відцентрових фільтрів ЦФ2-6-15,5; авторський нагляд за їх виготовленням та монтажем, участь у виконанні пуско-налагоджувальних робіт (очищення димових газів котлів на твердому паливі). 2012.
 5. Розробка системи аспірації для цементного млина 4×13,5 м, виготовлення та поставка обладнання систем аспірації для двох цементних млинів ВАТ «Євроцемент-Україна». 2012.

Аналіз стану теплотехнічного обладнання та розробка програм з реконструкції систем комунального теплопостачання
В рамках роботи над проектами з реконструкції систем теплопостачання областей і міст країни, виконувався аналіз стану теплотехнічного обладнання комунального господарства регіону через обстеження обладнання котелень и теплових мереж, оцінку ефективності його роботи за обсягами споживання палива та продуктивністю. Розроблено методику підготовки матеріалів до бази даних обладнання комунального господарства регіону.

Багаторічний досвід фахівців Інституту використовується для розробки численних проектів і регіональних програм з реконструкції систем комунального теплопостачання в областях і містах України. Фахівці Інституту приймали участь у розробленні Регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики АР Крим та ряду областей України (на замовлення облдержадміністрацій).

У 2008 р. Інститут отримав Свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту, яке було перевидано у 2012 р. На цей час в Україні ліцензування цього виду діяльності скасовано.

У 2015 р. Інститут промислової екології занесений до реєстру юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.

 1. Комплексні дослідження котлів різних типів для визначення вихідних вимог до теплоутилізаційних установок. 2013 р.
 2. Визначення можливості та доцільності встановлення утилізаторів теплоти димових газів за котлами потужністю більше 4 МВт котелень КП «Харківські теплові мережі» та модернізації котлів для підвищення їх ефективності. 2014-2015 рр.
 3. Визначення можливості та доцільності заміни або подальшого використання котельного обладнання котелень СВП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», на основі обстеження технічного стану та фактичного навантаження котелень. 2014-2015 рр.
 4. Визначення доцільності заміни, модернізації та подальшого використання котельного обладнання котелень ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», на основі аналізу фактичного навантаження котелень. 2014-2015 рр.
 5. Визначення доцільності заміни, модернізації та подальшого використання котельного обладнання котелень МКП «Херсонтеплоенерго», на основі аналізу фактичного навантаження котелень. 2014 р.

Проекти Спільного Впровадження

З 1998 року Інститут займається питаннями, пов’язаними з глобальною зміною клімату, скороченням викидів парникових газів та Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН). За завданням Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, Інститутом виконано експертну оцінку потенціалу та можливостей скорочення викидів СО2 в атмосферу від підприємств комунального теплопостачання в Україні. Інститутом розроблений перший представлений від України проект Спільного Впровадження зі скорочення викидів парникових газів за рахунок зниження витрат палива в результаті реконструкції системи комунального теплопостачання Чернігівської області (2003 рік).

Сама можливість створення проектів спільного впровадження згідно з механізмами Кіотського протоколу до РКЗК ООН зі скорочення викидів парникових газів за рахунок зниження витрат палива в результаті реконструкції систем комунального теплопостачання в умовах України була забезпечена завдяки розробці фахівцями ТОВ «Інститут промислової екології» спільно з фахівцями Європейського Інституту санування, безпеки, страхування, обладнання та засобів для захисту довкілля (“SVT e.V.”, Німеччина) спеціалізованої методології визначення базової лінії та моніторингу для таких проектів. Ця методологія схвалена незалежними міжнародними уповноваженими експертними організаціями, і саме з її використанням розроблені проектно-технічні документації (ПТД) всіх проектів спільного впровадження зі скорочення викидів парникових газів для теплопостачальних підприємств в Україні.

Інститутом розроблені проекти СВ з реконструкції систем централізованого теплопостачання, засновані на вказаній власній методології, для ряду регіонів (Автономна Республіка Крим, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська, Рівненська, Харківська області) та міст (Харків, Луганськ, Запоріжжя, Вінниця, Луцьк, Київ, Хмельницький, Севастополь, Макіївка, Маріуполь, Артемівськ, тощо) України, а також проекти з реконструкції систем водопостачання в АР Крим, Вінниці та Луцьку, з підвищення енергоефективності теплових електростанцій (Старобешівська, Трипільська), з відновлення малих гідроелектростанцій в різних регіонах України, зі збору та утилізації звалищного газу на полігоні м. Чернігів, з впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій на промислових підприємствах, у тому числі на ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова», та ін. Розроблені Проектно-технічні документації та періодичні звіти з моніторингу реалізації проектів пройшли міжнародну експертизу та отримали схвалення акредитованих незалежних міжнародних експертних організацій «TÜV SÜD», «Bureau Veritas Certification» та “TUV Rheinland”. Усього розроблено понад 30 проектів СВ, по 15 з яких вже були проведені трансакції одиниць скорочень викидів (близько 14 млн т СО2екв.), в результаті чого підприємства країни отримали значні (більше 500 млн грн.) цільові безповоротні інвестиції в свою діяльність.

Проекти Спільного Впровадження в галузі житлово-комунального господарства

 1. Реконструкція системи теплопостачання Криму (енергозберігаючі заходи). 2004 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/KWHXFPDA7LXPLNZ8XUI7GVPWNUTFTO/details
 2. Реконструкція системи теплопостачання Чернігівської області (енергозберігаючі заходи). 2003 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/PWS73YAWOKYQ100MP5TH5U7SN06DYO/details
 3. Реконструкція системи теплопостачання у Донецькій області (енергозберігаючі заходи). 2005 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/I71KB95JEW3XSFWSOSHFZG2TA5VUSF/details
 4. Реконструкція системи теплопостачання в місті Харкові (енергозберігаючі заходи). 2004 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/D2ZYZ533L116F3KQUPMM1N5HR3FT7S/details
 5. Скорочення викидів парникових газів за рахунок модернізації та технічного переоснащення комунальних підприємств Харківської області (енергозберігаючі заходи). 2010 – 2014.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/0O1CLI4C46Y4AVR44SVZ8OCOIMZA04/details
 6. Реконструкція системи теплопостачання в місті Луганську (енергозберігаючі заходи). 2006 – 2012.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/TZLC02KYS5QMODQVB0RQFN5TRCVLSZ/details
 7. Реконструкція системи теплопостачання в місті Рівному та Рівненьській області (енергозберігаючі заходи). 2004 – 2012.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/IJF8S3VKA0GC1U6ZTAOYVHZ30MJVPE/details
 8. Реконструкція систем теплопостачання міст Макіївка, Маріуполь, Артемівськ Донецької області (енергозберігаючі заходи) 2008 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/2EOOY53ZJV102ZQ34Q9PQI9Z1OOQHC/details
 9. Реконструкція системи теплопостачання міста Запоріжжя (енергозберігаючі заходи) 2008 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/VWCOBVYT3RVAZPFQGLXVRSS6E6LZXX/details
 10. Реконструкція систем тепло- та водопостачання у Вінницькій області (енергозберігаючі заходи) 2000 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/3GOQ2JT7LF8Q3949RWJLKXQP2E13SA/details
 11. Реконструкція систем тепло- та водопостачання у місті Луцьку (енергозберігаючі заходи) 2012 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/41274SYDLJYECOL7HLE77EGRREAHW7/details
 12. Реконструкція систем теплопостачання в Дніпропетровській області (енергозберігаючі заходи) 2003 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/FLMFOFASC6G7DUJHBS9RD3WZBMCPOB/details
 13. Реконструкція системи теплопостачання в місті Севастополі (енергозберігаючі заходи) 2004 – 2010.
 14. Реконструкція системи теплопостачання в місті Хмельницькому (енергозберігаючі заходи) 2000 – 2007.
 15. Реконструкція системи теплопостачання в місті Херсоні (енергозберігаючі заходи). 2004 – 2009.
 16. Реконструкція системи теплопостачання в місті Житомирі (енергозберігаючі заходи) 2006 – 2009.
 17. Реконструкція системи теплопостачання в місті Одесі (енергозберігаючі заходи) 2004 – 2009.
 18. Збір та утилізація звалищного газу на Чернігівському полігоні ТПВ (з використанням звалищного газу замість природного газу на опалювальній котельні м. Чернігова) 2006 – 2012.
 19. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення в Донецькій області (енергозберігаючі заходи, збір та утилізація біогазу зі скидних вод, та впровадження вітроенергетичних установок для енергопостачання власних потреб). 2008 – 2009.
 20. Скорочення викидів парникових газів за рахунок модернізації об’єктів водогосподарського комплексу АР Крим і Північно-Кримського каналу (енергозберігаючі заходи). 2011 – 2014.
 21. Проект за схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій «Утеплення будівель об’єктів бюджетної сфери в Чернігівській області» (енергозберігаючі заходи). 2008 – 2009.
 22. Проект за схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій «Реконструкція заводу «Енергія» ПАТ «Київенерго» з установкою лінії для термічного знешкодження (спалювання) відходів по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва» (співвиконавець).Проекти Спільного Впровадження в галузі енергетики
 23. Реконструкція блоку №9 Зміївської ТЕС компанії ВАТ „Центренерго” 2006-2007.
 24. Реконструкція і технічне переоснащення Старобешівської ТЕС компанії ВАТ „Донбасенерго”. 2007-2009.
 25. Реконструкція і технічне переоснащення Бурштинської ТЕС компанії ВАТ „Західенерго”. 2008-2009.
 26. Утилізація шахтного метану на ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська». 2008-2009.
 27. Економія палива в результаті вводу в експлуатацію малих гідроелектростанцій. 2007-2009
 28. Економія палива при впровадженні в експлуатацію газопоршневих двигун-генераторів виробництва АТВТ «Первомайськдизельмаш» для спільного виробництва електричної та теплової енергії. 2003-2008.
 29. Впровадження енергозберігаючого устаткування і технологій на Державному підприємстві «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова». 2010 – 2013.
  http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/DD4691GWX4FPUSTASVDLHMAZRI5O8N/details

Роботи Інституту з підготовки підприємств до роботи в умовах виконання Україною вимог директив ЄС

З 2015 р. Інститут займається питаннями, пов’язаними з підготовкою підприємств країни до роботи в умовах виконання Україною вимог директив ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зокрема Директиви 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів, з метою забезпечення можливості отримання підприємством дозвільних одиниць на викиди парникових газів та відповідно участі у системі торгівлі дозволами на викиди, а також Директив 2001/80/ЄС «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок» та 2010/75/ЄС «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)», які регламентують викиди оксидів азоту, оксидів сірки та твердих часток, з метою визначення застосовності вимог цих Директив до об’єктів підприємств та зниження викидів до рівня їх вимог.
Розробки та роботи Інституту на замовлення органів державної влади України

Інститут постійно виконує роботи в рамках завдань державних органів, зокрема міністерств і державних агентств України (житлово-комунального господарства, науки, інновацій та інформатизації, екологічних інвестицій, енергоефективності).

За завданнями Міністерства (Державного комітету) з питань житлово-комунального господарства України, Інститутом промислової екології на протязі вже 16 років виконано багато науково-технічних робіт, здебільшого в галузі комунальної теплоенергетики.

Зокрема за останні роки:

 1. «Розроблення методики підготовки проектів з продажу добровільних скорочень викидів парникових газів (не в рамках Кіотського протоколу) за рахунок реконструкції об’єктів комунальної теплоенергетики». 2008 рік.
 2. «Розроблення рекомендацій з введення вихідних газів когенераційних установок у топкові камери теплофікаційних котлів». 2007 рік
 3. «Розроблення елементів конструкції системи забезпечення внутрішньої циркуляції топкових димових газів в котлах типу ВК (КСВА)». 2007 рік
 4. «Розроблення концепції стабілізації параметрів дуттєвого повітря в котлах теплопродуктивністю 1-2 МВт комунального господарства України з метою зниження витрат палива». 2007 рік
 5. «Розроблення елементів конструкції подових пальників нового покоління до котлів ТВГ-8, КВГ-6,5, адаптованих до різкого падіння тиску газу в мережі». 2007 рік
 6. «Розроблення методики розрахунку викидів парникових газів в атмосферне повітря, які надходять від теплогенеруючих установок комунальної теплоенергетики при спалюванні твердого палива», 2007 рік
 7. «Розроблення формалізованої методики розрахунків викидів парникових газів від теплогенеруючих установок підприємств комунальної теплоенергетики», 2007 рік
 8. «Розроблення прикладу розрахунку викидів парникових газів, які надходять в атмосферне повітря від теплогенеруючих установок комунальної теплоенергетики при спалюванні твердого, рідкого та газоподібного палива», 2007 рік
 9. «Розробка технічних рішень реконструкції водогрійних котлів великої потужності (понад 50 Гкал/годину)», 2005 рік
 10. «Розробка Порядку підготовки проектів спільного виконання із зниження викидів парникових газів підприємствами комунальної теплоенергетики», 2005 рік
 11. «Розробка методичних рекомендацій по відбору об’єктів теплопостачання для впровадження когенераційних установок», 2005 рік
 12. «Аналіз та наукова оцінка варіантів впровадження в енергетичний баланс населених пунктів когенераційних установок на базі діючих опалювальних котелень», 2005 рік
 13. «Розробка технології та проектно-конструкторської документації котла потужністю 1 МВт для спалювання торфу на котельнях комунальної теплоенергетики», 2004 рік
 14. «Доопрацювання та пуск у експлуатацію дослідно-експериментального утилізатора теплоти за котлом КВ-ГМ-10», 2004 рік
 15. «Оцінка ефективності реконструкції теплових мереж шляхом: (I) ремонту або заміни ізоляції труб канальної прокладки із застосуванням нових ізоляційних матеріалів, розроблених і вироблених в Україні; (II) заміни труб на попередньо ізольовані, зроблені в Україні та за кордоном», 2000 рік
 16. «Експертна оцінка потенціалу та можливостей скорочення викидів СО2 в атмосферу підприємствами централізованого теплопостачання України», 1999 рік.

За останні роки виконувались також роботи:

На замовлення Міністерства палива та енергетики України:

 1. «Розроблення типового моніторинг-звіту по викидах парникових газів в атмосферу та можливого їх скорочення для енергогенеруючих підприємств системи Мінпаливенерго України» (співвиконавець). 2008 р.
 2. «Розроблення науково-технічної документації типового Пілотного проекту модернізації ТЕС, відповідно до вимог Наглядового комітету Спільного впровадження ООН» (співвиконавець). 2007 р.

На замовлення Міністерства освіти і науки України:

 1. «Розробка концепції та теплової схеми підігріву рідкого палива в котельнях з використанням сонячної енергії, стосовно умов о. Зміїний» (співвиконавець). 2008 – 2009 рр.
 2. «Створення системи підготовки проектів спільного впровадження, спрямованих на зменшення викидів парникових газів в промисловості та комунальному господарстві». 2003 – 2004 рр.
 3. «Комплексна технологія підвищення ефективності використання палива та зменшення викидів токсичних речовин в атмосферу промисловими та опалювальними котельнями України», 1998 – 2000 рр.

На замовлення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР):

 1. «Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності впровадження когенераційного обладнання». 2006 р.

На замовлення Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України:

 1. «Розроблення проекту спрощеної національної процедури України з оформлення та передачі інвесторам одиниць скорочення викидів парникових газів, отриманих за проектами спільного впровадження» (співвиконавець). 2011 – 2012 рр.

Проекти для міжнародних фінансово-кредитних установ

World Bank

Техніко-економічне обґрунтування «Реконструкція об’єктів теплопостачання КП «Дніпротеплоенерго» ДОР та їх диспетчеризація». 2014 р. (співвиконавець)

Географічне розташування робіт Інституту в галузі енергоефективності в Україні

carta