Про Інститут

Інститут промислової екології, заснований у 1992 році, є незалежною професійною організацією.

Основні напрями діяльності Інституту:

  • розробка та впровадження природоохоронного та енергозберігаючого обладнання;
  • розробка та впровадження технологій та обладнання для спалювання палив;
  • проведення екологічних досліджень та експертиз, а також енергетичного та екологічного обстеження промислових підприємств з розробкою відповідних рекомендацій;
  • розробка проектів зі скорочення викидів парникових газів в рамках механізмів Кіотського протоколу до РКЗК ООН (проекти Спільного впровадження та проекти за Схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій).

Інститутом промислової екології на базі енерго-екологічного обстеження промислових підприємств розробляється, і для кожного конкретного випадку в залежності від можливостей і доцільності вкладень спільно з підприємством-замовником індивідуально підбирається комплекс заходів, технологій та обладнання, що сприяють зниженню питомих енерговитрат і захисту навколишнього середовища. Можлива комплектація, поставка “під ключ” і налагодження встановленого обладнання.

У ринкових умовах конкурентоспроможність будь-яких вироблених товарів передбачає більш низькі або співмірні собівартості і, відповідно, енерговитрати на одиницю продукції, що випускається. На жаль, в даний час питомі енерговитрати на підприємствах України та ін. країн СНД істотно, іноді в кілька разів, перевищують середні європейські. Очевидно, що зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище такими виробництвами не може бути забезпечено не тільки з економічних міркувань, але й з причини спалювання більшої кількості палива і, відповідно, зростання токсичного навантаження на атмосферу. Основним шляхом руху до конкурентоспроможної продукції є зниження питомих витрат палива, що не тільки веде до зменшення собівартості продукції, а й сприяє захисту навколишнього середовища.

Використання пропонованих Інститутом промислової екології енергозберігаючих технологій та обладнання дає конкретний екологічний, енергетичний та економічний ефект.

Протягом вже більше 12 років Інститут промислової екології займається питаннями глобальної зміни клімату і зниження викидів парникових газів в атмосферу, виконує підготовку проектів Спільного впровадження з реконструкції систем комунального теплопостачання міст і регіонів України.

Щорічно Інститут проводить міжнародну конференцію з екологічних проблем енергетики.     

Детальніше>>>