Енергозберігаючі технології

Інститут промислової екології пропонує наступні розробки, призначені для економії паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення екологічної ситуації:

 • Комбінована технологія для зниження утворення оксидів азоту, газоочистки і утилізації теплоти відхідних газів паливоспалювальним обладнанням.
 • Модернізовані подові пальники з підвищеним ККД і зниженим утворенням оксидів азоту для котлів продуктивністю до 10 Гкал/год. More >>>
 • Технологія підвищення ККД котлів з одночасним зниженням утворення оксидів азоту шляхом інтенсифікації топкового теплообміну з використанням вторинних випромінювачів. Детальніше >>>
 • Котел водогрійний водотрубний, що працює під наддувом на природному газі низького тиску, теплопродуктивністю 2,0 МВт (КВВ-2,0 Гн). Детальніше >>>
 • Котел водогрійний комбінований водотрубно-димогарний, що працює під наддувом на природному газі низького тиску теплопродуктивністю 0,63 МВт (КВВД-0,63Гн). Детальніше >>>
 • Технологія рециркуляції відпрацьованих газів в повітря і паливо для зниження утворення оксидів азоту. Детальніше >>>
 • Пальники двостадійного спалювання зі зниженим утворенням оксидів азоту для котлів типу ПТВМ, ГМ і ін. Детальніше >>>
 • Пальники для спалювання біогазу.
 • Підвищення продуктивності і ККД водогрійних котлів ПТВМ-100 і ПТВМ-50 шляхом встановлення модернізованого подового щілинного пальника в холодній воронці котла. Детальніше >>>
 • Технологія підігріву дутьового повітря для пальників котлів і печей з використанням вторинних енергоресурсів.
 • Технологія підігріву топкового мазуту з використанням теплоти продуктів згоряння. Детальніше >>>
 • Скрубери тонкого очищення від пилу в промисловості та енергетиці. Детальніше >>>
 • Системи золоуловлювання для промислових і опалювальних котлів.
 • Системи пилоочищення для технологічних процесів з уловлюванням і поверненням матеріалу в цикл.
 • Технологія нейтралізації викидів парів органічних речовин, в тому числі з використанням енергопотенціалу речовин, які нейтралізуються.
 • Технологія зниження пульсацій тиску газу в топках котлів типу ДЕ, КВГМ і ін.
 • Модернізація технології допалювання відходів деревини.
 • Сміттєспалювальні модулі для переробки 2 т твердих відходів на годину. Детальніше >>>
 • Підігрівання припливного вентиляційного повітря за рахунок теплоти зворотної тепломережної води.
 • Високоефективні, в тому числі конденсаційні, теплообмінники з труб з кільцевими канавками.
 • Підготовка проектів зі скорочення викидів парникових газів за рахунок економії палива в результаті реконструкції енергообладнання та теплових мереж комунальної теплоенергетики та електроенергетики, а також промислових підприємств. Детальніше >>>