Головна

«З нами завжди тепло» Олександр Сігал (біографія)

Інститут Промислової Екології, заснований в 1992 р, є професійною науково-дослідною та інженерною організацією. Основними напрямками діяльності Інституту є розробка та впровадження нових екологічно чистих технологій та обладнання для заощадження енергії та палива й захисту навколишнього природного середовища; проведення енергетичних та екологічних досліджень, експертиз та аудиту роботи промислових підприємств; надання інформаційних та консультаційних послуг; розробка проектів Спільного Впровадження і за Схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій зі скорочення викидів парникових газів у промисловості та системах енерго-, тепло-, водопостачання відповідно до механізмів Кіотського протоколу до РКЗК ООН.

Основні напрями діяльності Інституту промислової екології

Основними напрямами діяльності Інституту є:

  • розроблення та впровадження нових екологічно чистіших технологій та обладнання для збереження енергії та палива й захисту навколишнього природного середовища;
  • організація і проведення енергетичних та екологічних досліджень, експертиз, обстежень, аудитів об’єктів промисловості, енергетики та житлово-комунального господарства та участь у впровадженні пропозицій за результатами обстежень;
  • розроблення та впровадження ефективного газоочисного обладнання;
  • розроблення та створення інформаційних банків, баз даних, надання інформаційних та консультаційних послуг вітчизняним та іноземним підприємствам та компаніям;
  • розробка проектів Спільного Впровадження та проектів за схемою цільових екологічних («зелених») інвестицій зі зниження викидів парникових газів до атмосфери на об’єктах промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та інших для запобігання глобальній зміні клімату;
  • розроблення проектів для міжнародних фінансово-кредитних установ (зокрема World Bank, EBRD, тощо)

Розробка та впровадження нових екологічно чистіших технологій та обладнання для збереження енергії та палива й захисту навколишнього природного середовища:

Серед розробок Інституту нові технології та обладнання для зниження утворення оксидів азоту на 50% з можливістю подальшого доочищення; для зниження викидів оксидів сірки вдвічі напівсухим методом; циклофільтри, в тому числі з можливістю вбудованого рукавного фільтру, для очищення від пилу з коефіцієнтом 99,9%; технології допалення органічних речовин у вентиляційних викидах; водогрійні котли нового покоління (0,63 і 2,0 МВт); утилізатори теплоти, повітря підігрівачі; модернізовані подові випромінюючі пальники; інтенсифікація топкового теплообміну; вдосконалення технології сміттєспалювання; скорочення викидів токсичних речовин та парникових газів у навколишнє середовище; зниження енерговитрат в процесі виробництва теплової енергії, тощо. Вказані технології та обладнання розроблені та впроваджуються спільно з Інститутами Газу та Технічної теплофізики НАН України, Європейським Інститутом санування, безпеки, страхування, обладнання та засобів для захисту довкілля (SVT e.V., м. Саарбрюкен, Німеччина), компаніями E3 International (США), E-Energy group (Литва), а також з колегами у Росії та Білорусії.

Ці розробки були впроваджені в системах централізованого теплопостачання та на промислових підприємствах ряду областей і міст України, в тому числі Чернігівської, Донецької областей, міст Києва, Сімферополя, Ялти, Севастополя, Вінниці, Сум, Житомира, Харкова, Луцька, Запоріжжя, Славути та інших, а також Росії та Литви.

Розробка проектів зі зниження викидів парникових газів до атмосфери на об’єктах промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства та інших для запобігання глобальній зміні клімату (у т.ч. проектів Спільного Впровадження та проектів за схемою цільових екологічних («зелених») інвестицій):

З 1998 року Інститут займається питаннями, пов’язаними з глобальною зміною клімату, скороченням викидів парникових газів та Кіотським протоколом до РКЗК ООН. Інститутом виконано розробку першого представленого від України проекту Спільного Впровадження зі скорочення викидів парникових газів за рахунок зниження витрат палива в результаті реконструкції системи комунального теплопостачання Чернігівської області (2003 рік). Підготовлено проекти СВ з реконструкції систем централізованого теплопостачання, засновані на розробленій фахівцями Інституту власної методології визначення базової лінії та моніторингу, для ряду регіонів (АР Крим, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська, Рівненська, Харківська області) та міст (Харків, Луганськ, Запоріжжя, Вінниця Луцьк, Севастополь, Макіївка, Маріуполь, Артемівськ, тощо) України, а також проекти з реконструкції систем водопостачання в АР Крим, Вінниці та Луцьку, з підвищення енергоефективності теплових електростанцій (Старобешівська, Трипільська), з відновлення малих гідроелектростанцій в різних регіонах України, зі збору та утилізації звалищного газу на полігоні м. Чернігів, з впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій на промислових підприємствах, у тому числі на ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова», та ін. Усього понад 30 проектів СВ, по 15 з яких вже були проведені трансакції одиниць скорочень викидів (близько 14 млн т СО2екв.), в результаті чого підприємства країни отримали значні (більше 500 млн грн.) цільові безповоротні інвестиції в свою діяльність.

Досвід Інституту

Географічне розташування робіт Інституту в галузі енергоефективності в Україні

 

З 1992 р Інститут є колективним членом Академії інженерних наук України.

У 2015 р. Інститут промислової екології занесений до реєстру юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.

Інститут постійно виконує роботи в рамках завдань державних органів, зокрема міністерств і державних агентств України (житлово-комунального господарства, науки, інновацій та інформатизації, екологічних інвестицій, енергоефективності).

Інститут щорічно проводить міжнародну конференцію з актуальних проблем екології енергетики, енергозбереження та скорочення викидів парникових газів.

Кваліфікація працівників

 Роботи Інституту виконують висококваліфіковані та досвідчені фахівці, в тому числі   2 доктори і 6 кандидатів технічних та фізико-математичних наук та інженери з багаторічним досвідом роботи в галузях енергетики, утворення та розкладу токсичних речовин у процесах горіння, котлобудування, розробки пальникового та теплоутилізаційного обладнання, матеріалознавства, газо- та пилоочищення, промислового та комунального теплопостачання, опалення, поводження з твердими промисловими та побутовими відходами, розробки проектів Спільного впровадження зі скорочення викидів парникових газів, тощо.

Серед співробітників Інституту є лауреати Державних премій в галузі науки і техніки, премій Кабінету Міністрів України, спеціальних премій та відзнак ряду Міністерств України, академік Академії Інженерних наук, академік та член-кореспондент Академії Будівництва України.

Дев’ять співробітників Інституту мають сертифікати енергетичного аудитора, три – сертифікати екологічного аудитора України, три – сертифікати верифікатора/провідного верифікатора викидів парникових газів.