Підготовка проектів зі скорочення викидів парникових газів за рахунок економії палива в результаті реконструкції енергообладнання та теплових мереж комунальної теплоенергетики та електроенергетики, а також промислових підприємств

Інститут промислової екології виконує роботи з обстеження енергетичних об’єктів, розробці методів підвищення ефективності їх роботи, зменшення витрат палива, і як наслідок, зниження викидів парникових газів (в першу чергу, вуглекислого газу) в атмосферу. Україна підписала і ратифікувала Кіотський протокол, згідно з яким промислово розвинені країни зобов’язані знизити загальний обсяг викидів парникових газів в 2008 – 2012 роках. Відносні частки зниження різні для різних країн, при цьому Україна не має зобов’язань щодо зниження викидів в масштабі країни. Це дає можливість передачі українськими підприємствами зацікавленим країнам або організаціям квот на обсяги викидів вуглекислого газу, що утворилися в результаті реального зниження витрати палива на своєму підприємстві, шляхом заліку в рамках проектів спільного виконання або з використанням інших механізмів згідно з Кіотським протоколом.

В даний час орієнтовна ціна обсягів зниження викидів СО2 на світовому ринку становить 5 – 7 доларів США за 1 тону, а обсяг продажів в рамках окремо взятого проекту зазвичай становить 30 – 100 тис. Т / рік, що в розрахунку на вказаний вище 5-річний період відповідає 1 – 3 млн. доларів США, або 5 – 15 млн. гривень безповоротних некредитних коштів, вкладених у виконання проекту.

Інститут готує передпроектні матеріали по реконструкції або заміні кожного з видів устаткування з урахуванням їх вартості, термінів окупності та можливості зменшення надходження в атмосферу вуглекислого газу в результаті проведеного заходу. Після сумації отриманого ефекту від усіх запропонованих заходів і оформлення пропозиції щодо проекту спільного впровадження, ці матеріали можуть бути передані зацікавленою компанії або державі, а також розміщені на відповідному сайті в Інтернеті. До теперішнього часу ряд організацій і держав, зокрема Голландія, Австрія, Німеччина, Франція та ін., Вже виявляють реальний інтерес і проводять тендери відповідних проектних пропозицій. При зацікавленості організації – покупця обсягів зниження викидів, Інститут візьме участь в підготовці власне Проекту, який буде запропонований цієї організації або потенційному інвестору.