Розробка і впровадження скрубберів інтенсивної промивки (СІП)

Нові мокрі пиловловлювачі – скрубери інтенсивної промивки (СІП), являють собою низьконапірні скрубери другого класу по ефективності уловлювання пилу третьої і четвертої груп дисперсності (по ГОСТ 12.2.043-80) з середнім медіанного діаметром менше 10 мкм.
Висока ефективність очищення досягається за рахунок інтенсифікації уловлювання найбільш дрібних фракцій пилу спеціальними пристроями. Основні переваги СИП в порівнянні, наприклад, з найбільш універсальним скрубером Вентурі за умови забезпечення однакової ефективності очищення наступні:

  •  значно (в 1,5-2 рази) менше величина гідравлічного опору, в зв’язку з чим в ряді випадків не потрібна установка додаткового димососа;
  • забезпечена можливість роботи при високих концентраціях робочої суспензії, що розпилюється (до 14% сухих речовин);
  • забезпечена можливість концентрування і повернення у виробництво продукту, що вловлюється, оскільки розпилювач не має дрібних отворів або щілин, зазвичай використовуваних для отримання тонкого розпилення рідини.

 Галузь застосування СІП – в тих випадках, коли потрібна висока ступінь очищення газів від аерозолів до медіанного діаметром менше 10 мкм при рівнях енерговитрат 1500-2500 кДж/1000м3.

 Приклади конструкцій скрубберів інтенсивної промивки (СІП)

 1. Мокрий пиловловлювач з обертовим віяловим розпилювачем (МПВ)

МПВ призначений для очищення технологічних газових викидів від дрібнодисперсного пилу, для санітарної очистки газових викидів, наприклад, розпилювальних сушарок в харчовій промисловості (аерозолі сухих кормових дріжджів, сухої молочної пилу, цукру і т.д.), в мікробіологічної (пил лігніту, кормових дріжджів , ферментів, комбікормів і ін.), в хімічній (при виробництві СМС, добрив), в енергетиці (на ТЕС – в якості альтернативи скрубери Вентурі), а також в інших галузях промисловості.
Необхідна ступінь очищення від пилу досягається за рахунок забезпечення необхідних: швидкості газу в зоні промивання його факелом розпорошеної рідини, частоти обертання розпилювача, величини питомої зрошення, величини ступеня турбулентності (регульованої) газового потоку.

Технічні характеристики МПВ

Витрата газу, що очищається, тис. М3/год 80-300
Гідравлічний опір кПа 1.0-1.3
Питомий зрошення газів, л/м3 0.3-1.0
Ефективність пиловловлювання,% більше 95%
Загальний уд. витрата ел.енергії на очищення газів, кВт год/1000м3 0.6-0.7
 

2. Скруббер відцентровий прямоточний (СЦП)

СЦП – форсуночний скруббер з прямоточним циклоном – краплевловлювачем і пристроєм для створення підвищеного ступеня турбулентності в зоні контакту аерозолю з краплями рідини.
Основним механізмом уловлювання аерозолів в СЦП – інерційний в поле відцентрових сил на краплях при високому ступені турбулентності газового потоку (Т <50%) замість мають місце в звичайних умовах Т @ 5%. Досвід роботи СЦП, наприклад, на дріжджерослинних апаратах об’ємом 320, 600м3 типу ДРА показав, що високі значення ступеня уловлювання високодисперсного мікробіологічного крапельного аерозолю (медіанного діаметром d50 <11мкм) досягаються при помірних рівнях гідравлічного опору (до 1.0-1.5кПа); при цьому не потрібна установка додаткового вентилятора і забезпечуються вимоги ПДВ (менше 5 * 103 шт. мікробних часток в м3 очищеного повітря).