Біографія Сигал

СІГАЛ Олександр Ісакович

Директор Інституту промислової екології

Сігал Олександр Ісакович є провідним вченим України в галузі теплоенергетики та захисту атмосфери від забруднення. Він автор та розробник основних діючих методологій з урахування забруднення довкілля діоксидом азоту та парниковими газами при спалюванні різних видів палива в котлах. Саме використання цих методик дозволило Україні вже отримати більше 10 млн. € інвестицій в галузь за проектами Спільного впровадження та подати документи ще на 100 млн € інвестицій. Розроблені за його участю та під його керівництвом опалювальні котли та утилізатори теплоти забезпечують теплопостачання у десятці великих міст України. А дослідження щодо впливу молекул води на процеси горіння у котлоагрегатах є першими у світі і отримали розвиток у численних наукових працях останнього десятиріччя.

Сігал Олександр Ісакович народився 8 лютого 1955 року в місті Києві.

У 1978 році закінчив Київський політехнічний інститут, отримав кваліфікацію інженера-теплоенергетика за спеціальністю «Експлуатація теплових і атомних електростанцій».

До 1983 року продовжував освіту у аспірантурі Інституту НДІПромгаз, Москва. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук у Ленінградському інженерно-будівельному інституті.

Трудову діяльність почав у Інституті санітарної техніки та обладнання споруд (НІІСТ), Київ, де працював інженером, старшим інженером, науковим співробітником.

З 1987 року по теперішній час – науковий співробітник, старший та провідний науковий співробітник, завідуючий лабораторією, завідуючий відділом теплофізичних процесів у котлах Інституту технічної теплофізики НАН України. Основні наукові роботи відділу спрямовані на дослідження процесів горіння у котлах, хімічної кінетики утворення токсичних речовин при спалюванні пального.

З 1992 року є засновником Інституту промислової екології, де працював на посаді заступника директора, а з 1993 року по теперішній час працює директором.

У 1985 році Сігалом О.І. розроблена методика розрахунків нормативів ПДВ для котлів до 3,15 МВт, яка затверджена Держкомгідрометом СРСР.

Під науковим керівництвом Сігала О.І. розроблені опалювальні котли водотрубні типу КВВ и КВВД, в т.ч. було розроблено водогрійний водотрубний котел КВВ-2,0Гн, який в 2003 році був сертифікований і рекомендований до серійного виробництва; перший в світі водогрійний водотрубно-димогарний опалювальний котел КВВД-0,63 в 2004 році сертифікований і рекомендований до серійного виробництва; розроблена багатоцільова опалювальна установка теплопродуктивністю 1 МВт, яка виробляється заводом «Будмаш», місто Прилуки. Також ним розробляються пальникові пристрої та методи підвищення ефективності спалювання палива у застарілих котлах. Розроблені ним конструкції теплоутилізаторів дозволяють заощадити понад 7% природного газу.

За 30 років трудової діяльності модернізовані за його технологією котли працюють в містах Києві, Луганську, у Донецькій області, Вінниці, Житомирі, Хмельницькому та АР Крим; утилізатори теплоти впроваджені в Харкові, Запоріжжі, Чернігові, Донецькій області, а також в Росії і Литві; розроблені методи та агрегати по зменшенню забруднення довкілля впроваджені на Каширській ГРЕС, Дзержинській ТЕЦ, Пермській ТЕЦ (Росія).

За розробками Сігала О.І. впроваджено більше 100 агрегатів, які сьогодні працюють в теплоенергетиці України.

В 2004 році за роботу «Технологія і обладнання для комплексної модернізації виробництва та постачання теплоти» удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

У 2000 -2005 роках він був співавтором та ідеологом першого в Україні проекту реабілітації системи комунального теплопостачання за рахунок зниження викидів парникових газів у довкілля. Усього під керівництвом Сігала О.І. розроблено понад 30 проектів спільного впровадження, по більшості з яких проведені трансакції одиниць скорочень викидів (близько 14 млн т СО2екв.), в результаті чого підприємства країни отримали значні цільові безповоротні інвестиції в свою діяльність.

Сігал О.І. є автором більш як 155 друкованих робіт, у т.ч. 3 монографій та брошур, має 25 авторських свідоцтв та патентів, входить у склад редколегій декількох журналів, спеціалізованої вченої ради і науково-технічної ради Асоціації теплоенергетиків Росії. Є співавтором Енергетичної стратегії України та співавтором розробки Регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики областей та міст України.

Більше 20 років Сігал О.І. є науковим керівником щорічних міжнародних конференцій «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики». (активне посилання)

З 1998 по 2004 Сігал О.І. обіймав посаду Віце-президента Міжгалузевої асоціації теплокомуненерго, з 2004 року і по цей час він є Віце-президентом Міжнародної асоціації термоенергетичних компаній «МАТЕК».

Сігал О.І. – сертифікований енергоаудитор, екологічний аудитор, міжнародний верифікатор та технічний експерт Міністерства житлово-комунального господарства України, Почесний працівник житлово-комунального господарства України з 2005 року, академік Академії будівництва України.

Нагороджений відзнаками Торгової палати України (2011 р.), Відзнакою «Золота фортуна» (2012 р.) та Медаллю «Трудова слава» (2012 р.).