ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ – 2015

conf2015ОБ’ЄДНАНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ – 2015»

XХV міжнародна конференція

«ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ»

IX Конференція

«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПРОЕКТИ»

23-25 вересня 2015 р. 

м. Одеса, готель «Аркадія»

Програма конференції

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Міністерство екології та природних ресурсів України

Національна академія наук України

Інститут технічної теплофізики

Інститут газу

Інститут промислової екології

Асоціація інженерів енергетиків України

(Член Всесвітньої Асоціації інженерів енергетиків)

 

Організаційний комітет:

Співголова

Співголова

Співголова

Вчений секретар конференції:

ovdienko

Сігал Олександр Ісаакович,

Директор Інституту промислової екології, віце-президент Міжнародної асоціації теплоенергетичних компаній, к.т.н.

Нікітін Євген Євгенович,

Провідний науковий співробітник Інституту газу, к.т.н.

 

Овдієнко Олександр Вікторович,

Глава Правління Асоціації інженерів енергетиків України

 

Павлюк Нонна Юріївна, к.т.н.

Вчений секретар Інституту промислової екології

 Мета конференції:

 Координація зусиль міністерств та відомств, вчених, фахівців, бізнесменів у вирішенні проблем скорочення споживання природного газу у теплопостачанні, заміщення його альтернативними видами палива та ефективного використання енергоресурсів на найближчу перспективу. Обговорення шляхів впровадження нової екологічної політики (вимог Директив 2010/75/ЄС та 2003/87/ЄС).

Проблематика Конференції:

 • Шляхи скорочення споживання природного газу та заміщення його іншими видами палива в комунальній теплоенергетиці;
 • Експлуатація об’єктів промислової та муніципальної енергетики;
 • Сучасні технології спалювання палив;
 • Розвиток котлобудування в Україні;
 • Автономні джерела теплопостачання;
 • Екологічно чисті та енергозберігаючі технології;
 • Екологічні проблеми енергетики;
 • Формування внутрішнього ринку парникових газів в Україні;
 • Енерго-екологічний моніторинг;
 • Питання зменшення забруднення навколишнього середовища і зниження викидів парникових газів енергооб’єктами;
 • Процеси поводження з твердими побутовими відходами;
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;
 • Методичні питання та практичні приклади проведення енергоаудитів будівель, комунальних і промислових підприємств;
 • Міжнародна система сертифікації енергоменеджерів в Україні.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська
Форма доповідей – усні повідомлення

Контактна інформація Оргкомітету:

Україна, 03057, Київ, вул. Желябова, 2а

Тел.: (+38 044) 453 2862

Тел. / Факс: (+38 044) 456 9262

Моб.: +38 (050) 387 90 70

E-mail: office@engecology.com

 Матеріали конференції будуть оприлюднені у збірці «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики»

Для включення до збірки матеріалів конференції необхідно представити в Оргкомітет тексти тез доповідей обсягом до 4 сторінок формату А4, підготовлені з використанням текстового процесора Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, усі поля по 25 мм.

Назва доповіді друкується великими напівжирними літерами і вирівнюється по центру. Перед назвою доповіді вказати УДК. Через 2 інтервали після назви малими літерами друкуються прізвища та ініціали авторів, потім через 1 інтервал після прізвищ вказується назва організації і місто, через 2 інтервали – коротка анотація (для статей українською та іноземними мовами анотація подається російською мовою), через 2 інтервали – початок тексту.

Графіки, рисунки і таблиці повинні бути розміщені безпосередньо в тексті.

Список літератури повинен бути розміщений в кінці тексту.

Форма подання тез: в електронному форматі особисто або електронною поштою.

Термін подання тез – до 25 вересня 2015 р.

Завантажити реєстраційну картку