Технологія рециркуляції відпрацьованих газів для зниження утворення оксидів азоту

Призначена для зниження токсичних викидів в атмосферу при спалюванні газоподібного або рідкого палива в котлах.

Рециркуляція відпрацьованих газів є найбільш ефективний метод придушення утворення оксидів азоту (NO х) при спалюванні як газу, так і мазуту, що дозволяє знизити вміст NOх у вихідних газах на 60-70%. Метод заснований на відборі частини продуктів згоряння за котлом і подачі їх в зону горіння.
Реалізація пропонованої технології рециркуляції відпрацьованих газів на котлі не вимагає підвищення продуктивності димососів, необхідно тільки виготовлення системи перепускних трубопроводів для продуктів згоряння.

Практично тільки за рахунок даного методу при невеликих витратах може досягатися значний екологічний ефект.

Крім цього, зменшується ймовірність перегріву екранних поверхонь топки, забезпечується вирівнювання полів температур в котельній камері, що дозволяє збільшити міжремонтні періоди.

Пропонований метод доцільно застосовувати для наступних парових та водогрійних котлів:

КВ-ГМ-100; 50; 30; 20; 10;

ДКВР-4; 10; 20;

ДЕ-16; 25;

ПТВМ-30; 50; 100;

ТВГ-4; 8; ТВГМ-30; КВГ-6,5.

Можлива розробка індивідуальних рішень і для інших котлів.