Підготовка установок комунальної теплоенергетики та електроенергетики, а також промислових підприємств, до участі у системі торгівлі викидами парникових газів згідно Директиви 2003/87/ЄС

Для підготовки установок комунальної теплоенергетики та електроенергетики, а також промислових підприємств, до роботи в умовах виконання Україною вимог директив ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зокрема Директиви № 2003/87/ЄС, та забезпечення можливості отримання підприємством дозволів на викиди парникових газів та відповідно участі у системі торгівлі дозволами на викиди Інститут промислової екології пропонує виконує роботи з визначення базового рівня (базової лінії) обсягів викидів парникових газів.

Протягом двох років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в Україні повинні бути імплементовані основні положення низки регуляторних документів Європейського Союзу, в тому числі Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 року про впровадження системи торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС, із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС.

Директива № 2003/87/ЄС повністю сумісна з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї, і повинна заохочувати використання більш енергоефективних виробництв, та передбачає, зокрема:

  • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
  • встановлення системи визначення відповідних споруд/установок та визначення парникових газів (Додатки І та ІІ);
  • розроблення національного плану розподілу квот між заводами/комплексами (ст. 9);
  • запровадження дозвільної системи на викиди парникових газів та на квоти, що продаватимуться на національному рівні між заводами/ промисловими комплексами в Україні (ст. 4 і 11-13);
  • створення системи моніторингу, звітності, здійснення перевірок і належного впровадження, а також процедури консультацій з громадськістю (ст. 9, 14-17, 19 і 21).

Запровадження УСТВ буде сприяти:

  • обмеженню викидів парникових газів (далі – ПГ) від стаціонарних джерел з метою виконання міжнародних зобов’язань України з обмеження викидів ПГ;
  • відновленню вуглецевого фінансування та стимулюванню інвестицій в нові технології для зменшення викидів ПГ та підвищення енергоефективності на підприємствах промисловості та енергетики;
  • розподілу зусиль між бізнесом та державою по обмеженню та скороченню викидів ПГ.

Необхідною умовою участі підприємства у системі торгівлі дозволами на викиди парникових газів є визначення відповідних споруд/установок, які є джерелами викидів, та базових ліній та базових рівнів викидів для них.